Сицилианското село предлага 5000 евро на семействата, които се местят там

Сицилианското село предлага 5000 евро на семействата, които се местят там

Обезлюдяването на италианските села е феномен, който продължава да буди безпокойство в цялата страна. Сред многото инициативи, които се въвеждат, за да се обърне тенденцията, включително къщи за продажба за 1 евро и почти безплатен наем, малкото сицилианско село Сан Пиеро Пати, провинция Месина, въведе свои собствени мерки: дава 5000 евро на семейства, които решат да се преместят в района и други стимули за икономически дейности.

Местният съвет и кметът, Чинция Марчело, наскоро оповестиха подробности за три различни инициативи, отнасящи се до три области на интервенция, със свързани стимули за привличане на граждани и предприятия за повторно стартиране на социалната и икономическа структура на града, предава idealista.it. По-конкретно, община Сан Пиеро Пати, използвайки средствата, предоставени от Председателството на Министерския съвет за маргиналните общини и във вътрешните райони, ще може да разпредели еднократни вноски в размер на 5000 евро на семейство (за максимум от 6 семейства) като принос към разходите за закупуване и ремонт на имот, който да се използва като основно жилище за не по-малко от три години.

Втората инициатива, използваща същите държавни средства, има за цел да улесни създаването или разширяването на икономическите дейности в общинския район чрез отпускане на еднократни вноски. Общият отпуснат ресурс е 35 000 евро и ще бъде разделен на две линии на действие: за вече съществуващи компании извън общината, които решат да отворят нова бизнес единица в рамките на община Сан Пиеро Пати (максимум 2 дейности и 7 000 евро принос); и втората — за стартиране на нови компании, базирани в общината (максимум 4 дейности, принос от 5315 евро). В оценката за отпускане на средствата общината е посочила, че ще има специфични критерии, обвързани със следните направления: от особено значение ще са възрастта на предприемачите, капацитетът на фирмата да наема работници и местоживеенето.

Третата инициатива, от друга страна, се отнася до безплатното заемане на общинската мандра (разположена на „Via Marletta"). Общината има желание да отдаде конструкцията на концесия, както и да извърши някои ремонтни работи за максимална сума от около 5200 евро. За кредит могат да кандидатстват индивидуални или свързани с тях животновъдни и млекопроизводители.

Снимка: discovermessina.it

новини от Домаза

БКНС
16.11.2022 23:51
104

Коментари

Няма коментари. Твоя ще бъде първият!
Загрузка...